แนะนำโปรแกรม แอพพลิเคชั่น ที่จะช่วยให้คุณสะดวกสบายมากขึ้น

แนะนำโปรแกรม แอพพลิเคชั่น ที่จะช่วยให้คุณสะดวกสบายมากขึ้น

รู้จักกับ Microsoft365

รู้จักกับ Microsoft365

Microsoft 365 หรือ Office 365 (ชื่อเดิม) เป็นซอฟต์แวร์สำหรับคนทำงานที่เปลี่ยนรูปแบบจากการซื้อซอฟต์แวร์เป็นรูปแบบการจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือน หรือ รายปี โดยมีหลาย Plan ให้เลือกใช้กันให้เหมาะกับงานที่เราทำ และ Lifestyle การใช้งานของตัวเอง

รู้จักกับ Microsoft365

  1. สำหรับใช้งานที่บ้าน (for Home)
  2. สำหรับธุรกิจ (for Business)

Microsoft 365 มีอะไรในนั้นบ้าง

Microsoft 365 มี License หลากหลายแบบ ซึ่งแต่ละ Plan จะแตกต่างกันไป แต่จะแนะนำซอฟต์แวร์ใน Microsoft 365 Business Standard

รู้จักกับ Microsoft365

Microsoft 365 Business Standard ซึ่งจะประกอบด้วย ซอฟต์แวร์และบริการ อาทิ Bookings, Calendar, Delve, Excel, Forms, Kaizala, Lists, OneDrive, OneNote, Outlook, Planner, Power Apps, Power Automate, Power BI, PowerPoint, Project, SharePoint, Streams, Sway, Teams, ToDo, Whiteboard, Word, Yammer

โดยจะมีรายละเอียดของแต่ละซอฟต์แวร์ให้ได้มารู้จักกัน

  • Microsoft 365 จะมีซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ให้เลือกใช้ตามความต้องการของผู้ใช้โดยจะมีซอฟต์แวร์ ที่โดดเด่น ก็คือ Microsoft Office โดยมีให้เลือกทั้งที่เป็นลักษณะของ Cloud หรือ Online กับแบบ App ที่ติดตั้งในเครื่อง ซึ่ง Microsoft Office ประกอบด้วย
  • Microsoft Excel ใช้สำหรับงานตารางคำนวณหรือ Spreadsheet ทำการสร้าง Dashboard สร้างกราฟ สรุปข้อมูลได้
  • Microsoft Word ใช้สำหรับงานสร้างเอกสาร หรือ Document
  • Microsoft PowerPoint ใช้สำหรับงานนำเสนอ หรือ Presentation
  • Microsoft Outlook ใช้สำหรับการทำงานกับ Email และ Calendar
  • Microsoft OneNote ใช้สำหรับจดบันทึกต่าง ๆ
  • Microsoft Access ใช้สำหรับการเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล สร้าง Application สร้างรายงานได้
  • Microsoft Publisher ใช้สำหรับสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

ที่มา: 9experttraining

Tags

แชร์:

เรื่องอื่นๆ